+48 571 588 878 office@canionsquare.com

Zastanawiasz się dlaczego nie dostałeś dofinansowania?

 

Czy mieliście tak, że myśleliście że wszystko zostałe zrobione dobrze, lecz po otrzymaniu informacji od fundatora dotacji okazywało się, że ocena wniosku o dofinansowania jest negatywna.

Powodów może być kilka, np.:

  • budżet programu – zbyt dużo dobrych wniosków w danym konkursie – tylko najlepsze mogą dostać środki.
  • braki formalne we wniosku – czasem wystarczy zapomnieć dodać jeden załącznik do dokumentacji.
  • brak rozgraniczenia między badaniami podstawowymi, a przemysłowymi. Różnica na pozór niewielka, lecz często fundatorzy dotacji nie pozwalają uzyskać dofinansowania na oba rodzaje badań.
  • budżet Twojego projektu – Twój tok myślenia nie był zbieżny z tokiem myślenia recenzentów.
  • zbyt mała innowacyjność – nie zawsze wymagany na skalę światową lub europejską, lecz w wielu konkursach, ograniczony zasięg innowacji znacząco obniża ocenę końcową.
  • założony harmonogram prac – jak w życiu czasem planujemy za dużo zrobić naraz i/lub zaczynamy od końca.
  • problemy logistyczne i techniczne – mamy świetny pomysł, zespół ludzi, lecz nie mamy gdzie i czym zrealizować projekt.
  • zarzut dotyczący zbyt małego doświadczenia kadry badawczej i/lub zarządzającej – jest to czasami subiektywna ocena ekspertów oceniających. Nie zawsze wymagania dotyczące kadry projektu są precyzyjnie opisane w regulaminach konkursów.
  • plan wprowadzenia innowacji na rynek. W przypadku opracowania bardzo innowacyjnych rozwiązań trudno jest samemu ocenić, czy opracowane rozwiązanie odniesie sukces komercyjny. Nieprecyzyjny opis we wniosku planu komercjalizacji wyników prac może decydować o obniżeniu oceny końcowej. 

Jak ominąć pułapki?

Jak widać, pisanie wniosków o dofinansowanie rządzi się swoimi prawami, nawet zastosowany język, styl, ma wpływ na odbiór Twojego wniosku przez recenzentów i końcową ocenę.

Jak pokonać powyższe przeszkody? Jakie są inne powody nieotrzymania dofinansowania? Jeśli jesteś zainteresowany powyższą tematyką, śledź na bieżąco nasz profil na Linkedin, informacje na naszym blogu lub skontaktuj się z Canion Square.

dofinansowania wnioski fundusze unijne krajowe feng sciezka smart ncbr parp