+48 571 588 878 office@canionsquare.com

Badania podstawowe

Jak starasz się o dofinansowanie to często na początku musisz zdecydować czy Twoje prace wpisują się w badania podstawowe czy aplikacyjne.

Badania podstawowe (ang. general research) są to prace eksperymentalne i/lub teoretyczne, których głównym celem jest zdobycie nowej wiedzy na temat podstaw zjawisk i zdarzeń zachodzących w środowisku i/lub we wszechświecie. Głównym celem ich realizacji nie jest konkretne zastosowanie lub wykorzystanie, szczególnie komercyjne. Badania podstawowe polegają na analizie własności, struktur i zależności, a ich celem jest formułowanie oraz testowanie hipotez, teorii lub praw.

Szczegółową definicję badań podstawowych możesz poznać na stronie Głównego Urzędu Statysytcznego

Badania aplikacyjne

Badania aplikacyjne (ang. applied research) są to oryginalne prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy i/lub umiejętności, lecz w odróżnieniu od badań podstawowych są ukierunkowane przede wszystkim na konkretne, praktyczne cele, np. opracowywanie nowych produktów, procesów i/lub usług, albo wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe są to badania planowane lub badania krytyczne, których celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności. Badania planowane są badaniami, których realizacja jest oparta na planu badania. Plan badania jest jednym z etapów badania naukowego, określający jego cel i przebieg. Należy podkreślić, że forma planu badania zależy w znacznym stopniu od dziedziny wiedzy, której dotyczy. Celem badań przemysłowych jest opracowanie nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku nowych technologii.

Badania podstawowe czy aplikacyjne – róznice

Badania podstawowe – prowadzimy, aby uzyskać nową wiedzę i nie planujemy wyników prac komercjalizować. Oparte są na stawianiu hipotez i ich potwierdzeniu lub obaleniu z użyciem metod badawczych.

Badania aplikacyjne – prowadzimy w celu nabycia nowej wiedzy i/lub umiejętności, przy czym głównym celem jest opracowanie rozwiązania, które można wprowadzić na rynek i skomercjalizować.

Badania przemysłowe – podobnie jak w przypadku badań aplikacyjnych zakładamy, że rezultat badań zostanie wprowadzony na rynek, lecz dodatkowo celem tych badań może być opracowanie prototypów urządzeń, linii produkcyjnych, programów sterujących.

Jak otrzymać dofinansowanie na badania podstawowe czy aplikacyjne?

Na badania podstawowe, czy aplikacyjne można otrzymać dofinansowanie z różnych źródeł. W przypadku badań podstawowych są to:

– Narodowe Centrum Nauki NCN (konkursy: Preludium, Preludium Bis, Sonatina, Sonata, Opus, Miniatura, Polonez Bis),

– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA (Polskie Powroty NAWA),

– Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej FnP (Międzynarodowe Agendy Badawcze MAB FENG).

W przypadku badań aplikacyjnych są to:

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR (Ścieżka SMART, Seal of Excellence, IPCEI, Współfinansowanie działań TEF AI, IPCEI wodorowy, INFOSTRATEG, GOSPOSTRATEG, HYDROSTRATEG, LIDER, NEON, NUTRITECH, PERUN, M-ERA.NET, TRANSCAN-3 ERA-NET, ERA.NET ENRDIGIT, CORNET, INNOGLOBO, EIG CONCERT-Japan), Współpraca Polska-Turcja 6. konkurs (POLTUR6), Innovative SMEs, Clean Energy Transition Partnership Joint, The Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), ERA-NET ICRAD, JPI Oceans – Deep sea-mining) – część może zawierać również badania podstawowe,

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (Rozwój oferty klastrów dla firm, Infrastruktura drogowa, Startup, Ścieżka SMART 2, Wzornictwo w MŚP, Zielona firma).

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Jeśli jesteś zainteresowany powyższą tematyką, śledź na bieżąco nasz profil na Linkedin lub skontaktuj się z Canion Square.