+48 571 588 878 office@canionsquare.com

Oferta

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA

 

 

Dofinansowanie

Jaką pomoc możesz uzyskać dla firmy?

  • Uzyskaj profesjonalną pomoc doradczą dotyczącą programów grantowych, prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, na wprowadzenie innowacji, rozwój infrastruktury w obszarze technologii chemicznych, OZE, nanotechnologii, materiałów specjalnych
  • Skorzystaj z usług szkoleniowych – dowiesz się jak skutecznie aplikować, jak zarządzać projektami badawczo-rozwojowymi, na innowacje, związanymi z rozwojem infrastruktury badawczej w obszarze OZE, zielonej chemii, technologii chemicznych, nanotechnologii, materiałów specjalnych
  • Pozyskaj wiedzę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i działań mających na celu wprowadzenie innowacji w obszarze nanomateriałów, materiałów specjalnych, technologii chemicznej, OZE, kompozytów, zielonej chemii

Oferta

Dlaczego Canion Square?

Doradzam jak prowadzić prace badawczo- rozwojowe. Wielokrotnie miałem okazję prowadzić prace badawcze, jak i oceniać wnioski o dofinansowanie. Wiem jakie elementy są istotne przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – często nie są one poruszane w regulaminach konkursów, czy podczas szkoleń. 

Pomogę Wam przygotować plan prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych.

Stawiam na otwartość i szczerość we współpracy, dlatego jeśli będę widział, że projekt ma słabe strony to nie będę tego ukrywał – pomogę Wam je wyeliminować.

Gwarantuję zachowanie dożywotnej poufności. Na każdym etapie współpracy możecie liczyć na moją pomoc formalną i merytoryczną.

Jak wygląda początek współpracy?

Przed rozpoczęciem współpracy istotna jest ocena, czy Wasza koncepcja projektu badawczo-rozwojowego może i w jaki sposób zostać zrealizowana. Dlatego oferuję na początek analizę koncepcji projektu (z zachowaniem poufności), która umożliwi wybór najlepszego dla Was rozwiązania. 

Opracowanie koncepcji projektu

Oferuję pakiet usług doradczych związanych z prowadzeniem  oraz zarządzaniem projektów obejmujących badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe i/lub innowacje.

Obsługa merytoryczna realizacji projektu

Pomogę przy rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją projektu.

Oferta

Zakres usług

Pierwsza analiza projektu

Ocenię, czy Wasza firma stworzyła warunki do osiągnięcia założonego celu projektu. Jeśli nie, podpowiem co zrobić, aby je stworzyć.

Wybór modelu zarządzania

Pomogę Wam wybrać optymalny model prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Przygotowanie planu projektu

Najbardziej czasochłonny etap – pomogę Wam przygotować plan projektu abyście czuli, że końcowa wersja jest najlepsza, i że macie szanse na uzyskanie założonych celów projektu.

Przygotowanie dokumentacji

Pomogę Wam przygotować i skompletować wszystkie niezbędne dokumenty przed rozpoczęciem realizacji projektu. Doradzę również w trakcie jego realizacji, jakie zmiany można wprowadzić, aby zwiększyć wydajność.

Doradztwo w trakcie realizacji projektu

Przeszkolę wszystkich członków zespołu B+R i zarządzającego z zasad prowadzenia prac projektowych zgodnie z GLP.

Zarządzanie projektem

Oferuję pomoc obejmującą planowanie, harmonogramowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań składających się na realizację celów projektu.

Jak stworzymy dobrą koncepcję projektu?

Istotna będzie współpraca – To Ty znasz najlepiej swoich współpracowników oraz założenia Twojego projektu. Im więcej informacji przekażesz dotyczących założeń projektu tym łatwiej będzie mi pomóc przygotować dla Ciebie jego koncepcję.
.

Jaki będzie Wasz wkład?

Przede wszystkim będę potrzebował Waszego wsparcia w udzieleniu odpowiedzi na takie pytania jak – innowacyjność rozwiązania czy potencjał rynkowy rozwiązania.

O mnie

Dlaczego Canion Square?

Otrzymujesz pomoc od kogoś kto był po tej drugiej stronie – prowadził prace badawcze i z powodzeniem uzyskiwał dofinansowanie badań. Wiem co czujesz (jaki to jest stres i odpowiedzialność), mogę Ci powiedzieć jakie trudności mogą Cię spotkać (tego nie znajdziesz w podręcznikach). Moje umiejętności, doświadczenie oraz wiedza opiera się na realizacji projektów badawczych, których kwota dofinansowania wynosiła około 4 mln zł oraz ocenie merytorycznej wniosków o dotacje na prace badawczo-rozwojowe.

Cennik

Usługi doradcze

1. Doradztwo i konsultacje

Pierwsza konsultacja (25 min) dla nowego klienta 40 PLN brutto. Cena za każdą następną godzinę 100-200 PLN netto (123-246 PLN brutto). Cena zależy od złożoności oraz formy (stacjonarnie, on-line)

2. Pomoc merytoryczna w trakcie realizacji projektu w ramach badań przemysłowych, prac rozwojowych, innowacyjnych 

Wynagrodzenie jest płatne w częściach za kolejne etapy:

a. ocena projektu i ryzyk w trakcie realizacji 500 – 1 000 PLN netto
b. raport merytoryczny 1 000 – 2 000 PLN netto

Dokładna kwota wynagrodzenia za usługę ustalana jest indywidualnie, w zależności od złożoności projektu, jego rodzaju, liczby opracowanych dokumentów, uczestników projektu.

3. Pomoc merytoryczna w trakcie realizacji projektu w ramach badań podstawowych

Wynagrodzenie jest płatne w częściach za kolejne etapy:

a. ocena projektu i ryzyk w trakcie realizacji 500 – 1 000 PLN netto
b. raport merytoryczny 1 000 – 2 000 PLN netto

Dokładna kwota wynagrodzenia za usługę ustalana jest indywidualnie, w zależności od złożoności projektu, jego rodzaju, liczby opracowanych dokumentów, uczestników projektu.

4. Studium Wykonalności Inwestycji

Wynagrodzenie za opracowanie od 15 000 PLN netto.

5. Zarządzanie projektem

Kompleksowa usługa Zarządzania projektem wyceniana jest indywidualnie, w zależności od: wielkości projektu, liczby postępowań wyboru ofert do przeprowadzenia, liczby dokumentów księgowych, ilości wniosków o płatność oraz ilości uczestników projektu.

6. Audyt projektu

Audyt projektu przeprowadzony, np. na zakończenie projektu celem weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej lub przed planowaną w projekcie kontrolą. Dzienna stawka pracy audytora wynosi do 1 500 PLN netto.

7. Szkolenia on-line lub w siedzibie klienta

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie i każdorazowo podawana w ofercie szkolenia – zależy od kwestii poruszanych w ramach szkolenia oraz kosztu dojazdu do klienta.

* Ceny podane dla usług w pozycjach od 2-4 i 6 obowiązują, gdy Doradca dysponuje czasem co najmniej 30 dni na wykonanie usługi.
W przypadku terminów krótszych, poniżej 30 dni, podane ceny są ustalane indywidualnie.

Skontaktuj się

Canion Square
Poznań/Ostrów Wielkopolski
+48 571 588 878
office@canionsquare.com
NIP: 5932636911